JDC-Elka

Search
Generic filters
Filter by Categories
הארגון החברתי​
המעטפת הרגולטורית
פעילות הדירקטוריון​
פיתוח משאבים

10 שאלות חשובות בנוגע לאישור התקציב

המעטפת הרגולטורית
פעילות הדירקטוריון​

שוב הגיע הרגע שבו מוגש התקציב לאישור חברי הדירקטוריון. כמו בכל שנה, מדובר במסמך מרובה עמודים שקשה להתמצא בו.

על מנת לסייע לכם, אספנו עבורכם את השאלות החשובות ביותר שעליכם לשאול את עצמכם בזמן שאתם עוברים על התקציב:

1. האם מצבנו טוב יותר או פחות מבשנה שעברה? כלומר, האם הרווח או ההפסד שלנו גדלו או קטנו מן השנה שעברה?
2. האם מקורות ההכנסה המרכזיים שלנו אכן ממלאים את ייעודם ומעבירים את התקציב שחשבנו שהם יעבירו? האם הכסף מהמקורות השונים מגיע בזמן?
3. האם ההוצאות המרכזיות שלנו, שכוללות פריטים כמו משכורות לצוות השכיר של הארגון או שכר דירה, נמצאות תחת שליטה או שמא הן חורגות מן התקציב שיועד להן?
4. האם המשאבים שלנו מספיקים לביצוע כל הפעילויות המתכוננות לארגון בשנה הקרובה?
5. האם הדירקטוריון מצליח ליצור תחזית ראויה של תזרים המזומנים? כלומר, האם הדירקטוריון הצליח לצפות מראש את ההוצאות וההכנסות שהיו באותה שנה?
6. האם מתקיים תהליך קבוע לבדיקת ההוצאות מול הסעיפים המתאימים בתקציב? אם כן, באיזו תדירות? והאם היא מספקת?
7. האם התקציב משקף את התכנית האסטרטגית עליה הסכים הדירקטוריון?
8. האם אנחנו ממלאים את כל הדו”חות הכספיים שהחוק מחייב אותנו למלא?
9. האם יש סעיף בתקציב שאיננו ברור לנו כלל, ואנחנו עוברים עליו במרוצה רק מפני שאין לנו את מי לשאול לגביו?
10. איזו שאלה חשובה נוספת יש לכם להעלות בנוגע לתקציב הארגון?