JDC-Elka

Search
Generic filters
Filter by Categories
הארגון החברתי​
המעטפת הרגולטורית
פעילות הדירקטוריון​
פיתוח משאבים

תפקיד הדירקטוריון החברתי בשעת משבר – מודל

הארגון החברתי​
פעילות הדירקטוריון​

רקע

ההתמודדות עם משברים הינה אתגר שאנו פוגשים באופן שכיח כחלק מתהליכי ההובלה והניהול של ארגונים בכלל, וארגונים חברתיים בפרט. אלו נובעים מהשפעות סביבתיות, כמו גם תהליכים פנים ארגוניים.

בשנתיים האחרונות, החל ממרץ 2020, אנו חווים תהליך של משבר מתמשך בעקבות מגפת הקורונה. עם פרוץ המשבר אספנו ידע מהשטח, קראנו חומרים עיוניים שנכתבו בנושא ותיקפנו מול הכלים והידע הקיימים אצלנו, ביחידה לדירקטורים חברתיים בג’וינט-אלכא.

אנו מבקשות להציג לכם כאן מודל להתמודדות עם מצבי חירום, שישמש ככלי ניהולי לדירקטוריון המתמודד בזמן אמת. המודל כולל ארבעה שלבים: החל משלב החירום המסמן את היווצרותו, דרך שלב הייצוב, החזרה לשגרה ולבסוף שלב הפריצה המחודשת.

כל שלב מתייחס לארבע פריזמות המאפיינות את תפקידי הדירקטוריון בחירום: תפקיד המנהיגות, תפקיד הדירקטוריון בהבטחת השרידות הפיננסית, השותפות עם צוות הנהלת הארגון בתהליכי קבלת החלטות, ולבסוף תפקיד הדירקטוריון בסיוע לשימור וטיפוח הקשר מול השותפים בשעת החירום.

וכמו שאומרים “שלא נדע” – אך אם כבר, מקוות כי מודל החירום שמוגש כאן יסייע לכם.

בברכה,
מירב כהן וד”ר רונית לוי-זילברשטיין
ג’וינט-אלכא

תודות לארגונים שהיו שותפים ותרמו מהידע והניסיון בשטח – מולי דור, יו”ר אג’יק-מכון הנגב; אירית פנט, יו”ר אחת מתשע; גנט דסה, מנכ”לית עולים ביחד.

למודל המלא לחצו כאן

למודל המעודכן (חלקית) בעקבות מלחמת חרבות ברזל לחצו כאן