JDC-Elka

Search
Generic filters
Filter by Categories
הארגון החברתי​
המעטפת הרגולטורית
פעילות הדירקטוריון​
פיתוח משאבים

צ’ק ליסט להקמת עמותה חדשה

הארגון החברתי​
המעטפת הרגולטורית

עמותה חדשה? ברוכה הקמה!
מונגש כאן במיוחד עבורך – צ’ק ליסט של כל הפעולות שצריך לדעת ולבצע בשלבי ההקמה: לצורך פתיחת תיק מע”מ; מס הכנסה; והכרה כמוסד ציבורי.*

המלצתנו היא לעיין היטב במסמך, להבין את סדר הפעולות ורק אז לגשת לעבודה.
בכל מקרה אין לראות במסמך זה הנחיות רשמיות מצד הגורמים הממונים.

בהצלחה רבה!

למסמך המלא לחצו כאן
– לנוחיותך, הטפסים הנדרשים מצורפים כמסמכים.

*המסמך נערך והונגש באדיבות עמותת מסלולים