JDC-Elka

Search
Generic filters
Filter by Categories
הארגון החברתי​
המעטפת הרגולטורית
פעילות הדירקטוריון​
פיתוח משאבים

עמדות, אמונות ותפיסת תפקיד | פיתוח וגיוס משאבים בדירקטוריון

פיתוח משאבים
פעילות הדירקטוריון​

כולנו יודעים שפיתוח וגיוס משאבים זה החמצן של העמותה.
ובכל זאת, מהמחקר שערכנו בקרב דירקטוריונים חברתיים עולה כי רק 43% באמת עוסקים בזה.
מהיכן נובע הפער? אילו תפיסות ואמונות מגבילות אותנו מעיסוק שכל כך קריטי לקיימות של העמותה?
meet-up של נבחרת הדירקטורים החברתית התעסק והתמקד רק בשאלות החשובות הללו!
פרסנו את מגוון העמדות הקיימות בנושא והצענו גם דרכים להתמודד, לפרוח ולהצמיח את העמותה.

למצגת המפגש לחצו כאן