הספריה הדיגיטלית

Search
Generic filters
Filter by Categories
הארגון החברתי​
המעטפת הרגולטורית
פעילות הדירקטוריון​
פיתוח משאבים

מילות מפתח מובילות: טיפיםעמותהדירקטוריוןניהולדוחות כספיים

קטגוריות ופריטי תוכן נבחרים

תפקיד הדירקטוריון בפיתוח וגיוס משאבים

Purpose-Driven Board Leadership

מקרי בוחן בפיתוח משאבים – דירקטורים חברתיים משתפים

גיוס חברים חדשים לדירקטוריון חברתי

שיחה על תפקיד יו"ר הדירקטוריון החברתי | בועז עידן, יו"ר ימין אורד

מטרות העמותה >> מטרות ציבוריות

Purpose-Driven Board Leadership

גיוס חברים חדשים לדירקטוריון חברתי

מחקר ועדים מנהלים ארצי 2021

קליטת חבר חדש בדירקטוריון החברתי

תפקיד הדירקטוריון בפיתוח וגיוס משאבים

Purpose-Driven Board Leadership

מקרי בוחן בפיתוח משאבים – דירקטורים חברתיים משתפים

מסגרת הדיווח של מלכ"ר >> הדוח הכספי

Getting Your Board Members to Give, Get or Get Off

מטרות העמותה >> מטרות ציבוריות

מסגרת הדיווח של מלכ"ר >> הדוח הכספי

מסגרת הדיווח של מלכ"ר >> הדוח המילולי

10 שאלות חשובות בנוגע לאישור התקציב

ביטוח דירקטורים ונושאי משרה בעמותה

נושאים פופולאריים

Director KIT - ארגז כלים ראשון לדירקטורים חדשים

הצטרפת לאחרונה כדירקטור/ית לארגון חברתי? מזל טוב! הכנו עבורך מארז ידע וכלים, לצעדים הראשונים בתפקיד. כי כדי לעשות - צריך לדעת. בהצלחה רבה בתפקידך החשוב!

עוגנים משפטיים לפעילות דירקטורים בעמותה/חל"צ

דירקטוריון חברתי - מהו ובמה שונה מאסיפה כללית? כאן תקבלו בקצרה סדר בכל המושגים והמונחים המשפטיים הנוגעים לארגון החברתי לסוגיו, סמכויותיו וחובותיו.

עוגנים משפטיים לפעילות דירקטורים בעמותה/חל"צ

דירקטוריון חברתי - מהו ובמה שונה מאסיפה כללית? כאן תקבלו בקצרה סדר בכל המושגים והמונחים המשפטיים הנוגעים לארגון החברתי לסוגיו, סמכויותיו וחובותיו.

מסגרת הדיווח של מלכ"ר >> הדוח הכספי

הדירקטור אחראי בין היתר לאיתנותו הפיננסית של הארגון ולכך שהדוחות הכספיים שלו משקפים בצורה נאותה את מצבו הכספי של הארגון ואת תוצאות פעילותו. מה זה הדוח הכספי ואיך ניגשים אליו?

לספריה תרמו מהידע המקצועי והניסיון, ואפשרו לנו לחלום...

‎⁨יוספה צור 1⁩

רו"ח יוספה צור

מנהלת, רואת-חשבון ומאמנת אישית.

24774885_10155906723628670_8788079443803909429_n 1

עו"ד ד"ר נוי ברינט

יועץ משפטי לעמותות, הקדשות, חברות לתועלת הציבור ומיזמים חברתיים. חוקר המסגרת המשפטית, הממשל התאגידי והרגולציה של ארגוני המגזר האזרחי.

IMG_8763-Edit1

רו"ח מירי יוסקוביץ'

שותפה, השכלה גבוהה ומלכ”רים, KPMG סומך חייקין.

‎⁨גיא מור 1⁩

עו"ד גיא מור

מומחה למדיניות ציבורית.