JDC-Elka

Search
Generic filters
Filter by Categories
הארגון החברתי​
המעטפת הרגולטורית
פעילות הדירקטוריון​
פיתוח משאבים

קורונה

Search
Generic filters
Filter by Categories
הארגון החברתי​
המעטפת הרגולטורית
פעילות הדירקטוריון​
פיתוח משאבים

מילות מפתח מובילות: טיפיםעמותהדירקטוריוןניהולדוחות כספיים

מחקר דירקטוריונים חברתיים ארצי 2021

מטרת המחקר: מיפוי המאפיינים, תחומי הפעילות ואופן ההתנהלות של ועדים מנהלים בארגונים חברתיים ובעקבות משבר הקורונה. מה מצאנו? כנסו לראות...

1405
07/12/2022
הארגון החברתי​
פיתוח משאבים
פעילות הדירקטוריון​
  • PDF
  • 1 דקות קריאה
  • דירקטורים, מנכ"לים
  • עברית

תפקיד הדירקטוריון החברתי בשעת משבר – מודל

בשנתיים האחרונות, החל ממרץ 2020, אנו חווים תהליך של משבר מתמשך בעקבות מגפת הקורונה....

1133
02/11/2023
הארגון החברתי​
פעילות הדירקטוריון​
  • PDF
  • 2 דקות קריאה
  • דירקטורים, מנכ"לים
  • עברית