JDC-Elka

Search
Generic filters
Filter by Categories
הארגון החברתי​
המעטפת הרגולטורית
פעילות הדירקטוריון​
פיתוח משאבים

אבטחת מידע

Search
Generic filters
Filter by Categories
הארגון החברתי​
המעטפת הרגולטורית
פעילות הדירקטוריון​
פיתוח משאבים

מילות מפתח מובילות: טיפיםעמותהדירקטוריוןניהולדוחות כספיים

אבטחת מידע ופרטיות בעמותות

בעידן בו אנו עוסקים בסוגיות חברתיות רגישות ומספקים שירותים לאוכלוסיות מגוונות, המידע הרגיש שבידינו הופך להיות מצד אחד, נכס מרכזי, ומנגד, אתגר של ממש מבחינת אבטחת המידע.

742
27/12/2023
המעטפת הרגולטורית
פעילות הדירקטוריון​
  • PDF
  • 1 דקות קריאה
  • דירקטורים; מנכ"לים
  • עברית