JDC-Elka

Search
Generic filters
Filter by Categories
הארגון החברתי​
המעטפת הרגולטורית
פעילות הדירקטוריון​
פיתוח משאבים

שבעת הכובעים לדירקטוריון חברתי אפקטיבי

המעטפת הרגולטורית
פיתוח משאבים
פעילות הדירקטוריון​

מה הופך דירקטוריון חברתי לאפקטיבי ומשמעותי עבור הארגון?

 מעבר להגדרה והחובה המופיעה בחוק העמותות, שאלנו 50 זוגות של יו”ר ומנכ”לים – מה עובד לכם?
התוצאה היא בסט פרקטיס המתאר שבעה כובעים לתפקיד, הסרטון שהפקנו מתאר ומסביר גם על כל אחד מהם.

לצפייה בסרטון לחצו כאן