JDC-Elka

Search
Generic filters
Filter by Categories
הארגון החברתי​
המעטפת הרגולטורית
פעילות הדירקטוריון​
פיתוח משאבים

קליטת חבר חדש בדירקטוריון החברתי

הארגון החברתי​
פעילות הדירקטוריון​

מזל טוב!
קלטתם מועמד חדש לדירקטוריון, שעונה בדיוק על מה שהארגון שלכם צריך, והיא או הוא גם נלהבים מאוד להצטרף.
מה את, אתה, כדירקטורים חדשים, יכולים לעשות כדי להבטיח כניסה טובה לתפקיד?

איך מתחילים?

כניסה לתפקיד הדירקטוריון הינה תהליך הדרגתי, וכדאי מאוד לבנות אותה כך: ישנם הרבה מאוד דברים שלארגון נראים מובנים מאליהם, אבל לחבר הדירקטוריון החדש הם זרים ולא מוכרים, למשל: אם הארגון שלכם הינו עמותה המטפלת בנוער בסיכון, אתם מכירים לעומק את השדה ואת הפלח המדויק שבו הארגון שלכם פועל, אולם הדירקטור החדש עדיין לא. חשוב להכיר לדירקטור החדש את “האבנים הגדולות”:

כמו כל דבר טוב, אחריות הדירקטוריון מתחלקת ל- 3 חלקים:
הראשון- האחריות להשגת מטרות הארגון, השני- האחריות למינהל תקין, והשלישי- האחריות לשמירה על קיימות הארגון.

להמשך קריאה לחצו כאן

[ראו בהמשך פורמט מוצע לכתב מינוי לדירקטוריון]