JDC-Elka

Search
Generic filters
Filter by Categories
הארגון החברתי​
המעטפת הרגולטורית
פעילות הדירקטוריון​
פיתוח משאבים

“על אחריותך” ניהול ובקרה כספית בעמותות – מדריך

המעטפת הרגולטורית
פעילות הדירקטוריון​

בקרה על הפעילות הפיננסית של העמותה היא בסיס לצורך התנהלות יעילה וטובה של העמותה, וכשהבסיס איתן – השמים הם הגבול בהובלת שינוי חברתי בישראל.
מדריך זה נכתב לפני עשור אך עודנו רלוונטי ומציע כלים להתמודדות של חברי דירקטוריון בנושאים הכלכליים.

לקריאת המדריך לחצו כאן