JDC-Elka

Search
Generic filters
Filter by Categories
הארגון החברתי​
המעטפת הרגולטורית
פעילות הדירקטוריון​
פיתוח משאבים

מפתח לרכש חברתי – מאגר השירותים החברתיים במיקור חוץ

הארגון החברתי​
פיתוח משאבים

מידי שנה מספקים המשרדים החברתיים מאות שירותים חברתיים באמצעות מפעילים חיצוניים (מיקור חוץ).
באילו שירותים מדובר? למי הם מיועדים? מי מספק אותם בפועל? מהם ההליכים המכרזיים שבמסגרתם הם מסופקים? מהן מגמות השינוי בהספקת השירותים לאורך השנים?
לצד זאת, אחת מסוגי הפעולות בתפקיד הדירקטוריון הוא זיהוי – גם של הזדמנויות וגם של סכנות. כגון, האם יש גוף (ממשלתי או פילנתרופי) שהארגון עונה על הצרכים והשירות שהוא מעוניין לקדם. או להיפך, האם ישנו חוק שהולך ליתר את השירות החברתי של הארגון?
אתר מפתח לרכש חברתי מאגד בתוכו את כלל השירותים של המשרדים החברתיים הניתנים במיקור חוץ; ניתן לצפות בגרפים מצרפיים של תמונת השירותים ושל מפעילי השירותים וגם ברשימת המידע הגולמי של השירותים, הליכי הרכש והמפעילים.

לכניסה לאתר לחצו כאן