JDC-Elka

Search
Generic filters
Filter by Categories
הארגון החברתי​
המעטפת הרגולטורית
פעילות הדירקטוריון​
פיתוח משאבים

מיקוד תפקידי יו”ר, מנכ”ל והנהלה | כלי לעבודה

הארגון החברתי​
פעילות הדירקטוריון​

אחד הדיונים הערים שקמים בארגונים חברתיים, מתייחס להגדרות התפקיד השונות וגבולות האחריות.

הכלי המונח כאן נבנה עבור ארגון עסקי-תעשייתי, על-מנת לסייע בהבהרת האחריות והקשר בין התפקידים המובילים: יו”ר, מנכ”ל, הנהלה. אך בהתאמות אישיות – יוכל להוות כלי עבודה פשוט ושימושי גם עבור ארגונים חברתיים ויאפשר דיון בכך.

למרות השונות הקיימת בין הארגונים, החברה האזרחית מתאפיינת בטשטוש הגדרת התפקיד (“כולם עושים הכל מהכל”). לפיכך מוצע לקחת את הכלי ולהשתמש בו כבסיס לדיון בנושא הגדרות התפקיד ותחומי האחריות. [בהמשך לזאת, גם אם ההובלה מוגדרת על המנכ”ל/היו”ר, זה לא אומר שזה נופל מהאחריות גם של שאר הגופים בארגון. כולם למעשה שותפים בצורה כזו או אחרת]

לגישה לכלי לחצו כאן