JDC-Elka

Search
Generic filters
Filter by Categories
הארגון החברתי​
המעטפת הרגולטורית
פעילות הדירקטוריון​
פיתוח משאבים
הארגון החברתי​
פעילות הדירקטוריון​

חברה אזרחית הינו מושג המתייחס לכל התחומים של חיינו החברתיים, שאינם מנוהלים ע”י המדינה או ע”י גופים מסחריים, וכולל פעולות של אנשים אכפתיים להשפעה על המציאות – זהו “הדבק השקוף” שמחבר אותנו כחברה: מהתארגנות לניקוי חוף הים, סיוע לנשים לאחר לידה, ועד הורים בבית הספר, ועד מחאות לשינוי פוליטי. חלק מההתארגנויות הללו הופכות לארגוני המגזר החברתי – ארגון פורמלי, הנפרד ממערכת המדינה, שאינו מחלק רווחים, יש לו מנגנונים עצמאיים לקבלת החלטות הנוגעות לארגון, עליו להיות בעל רכיב פילנתרופי ו/או וולונטרי; ארגונים ללא כוונת רווח יכולים להתאגד כעמותה (תחת חוק העמותות) או כחל”צ (חברה לתועלת הציבור תחת חוק החברות).

למה קמים ארגונים חברתיים?

 • מסורת: תיקון עולם // צדקה // קק”ל
 • כשל שוק: לתת // כל זכות
 • קידום אג’נדה חברתית: מיחזור // שקיפות
 • התמחות, גמישות בירוקרטית וזריזות: מלחמת לבנון // אפ”י
 • חדשנות: מקלטים לנשים מוכות // ג’ינדאס // המועצה הישראלית לבנייה ירוקה

 

לצערנו המגזר החברתי מכונה המגזר השלישי, כאילו בכדי להבדיל משני אחיו הגדולים והחזקים: המגזר הראשון הממשלתי והמגזר השני העסקי. אך אם נסתכל על המספרים נגלה מגזר שאי אפשר בלעדיו;
אתר גיידסטאר, שהוקם ביוזמת הג’וינט ומשרד המשפטים, מאגד את כל המידע, על כלל העמותות והחברות לתועלת הציבור. תוכלו למצוא בו את הדוחות הכספיים והמילוליים של כל ארגון חברתי, אישור ניהול תקין שניתן ע”י רשות התאגידים במשרד המשפטים, ואישור זיכוי ממס על תרומות. עפ”י שנתון גיידסטאר 2018, הארגונים החברתיים מעסיקים למעלה מ-600 אלף עובדים ו-700 אלפי מתנדבים, ששעות ההתנדבות שלהם שקולות למעל 100 אלף משרות נוספות. יחד הם משקפים כוח עבודה משמעותי ביותר, שהוא גם כוח כלכלי משמעותי, שמגלגל כמעט 100 מיליארד ₪ בשנה.
כ- 40% מהמימון של המגזר החברתי מגיע מתקציבים ממשלתיים באפיקים שונים: בין אם תמיכות ובין אם קניית שירותים, כמעט 40% מהתקציב מגיע ממכירת שירותים לגורמים פרטיים ועוד 20% מתרומות. מחצית מהעמותות הן קטנות, וההכנסה השנתית שלהן היא פחות מחצי מיליון ש”ח. יוצאים מהכלל הם תאגידי הבריאות והחינוך הגדולים- קופות החולים, בתי החולים והאוניברסיטאות, שתקציבם השנתי גדול בהרבה.

סוגי ארגונים חברתיים:

 • אספקת שירותים: אלו”ט, אנוש, אקי”ם. הרבה פעמים הרוכש המרכזי של השירותים הוא הממשלה בדרך ישירה או עקיפה, באמצעות העברת כספים ישירות לארגון או לאזרחים הזכאים לשירות.
 • ארגוני סנגור ,advocacy : רואים את תפקידם המרכזי להניע לשינוי מדיניות, להשמיע קול של קבוצה מודרת או להביא לסדר היום בעיה שלא זוכה להתייחסות הראויה.
 • היברידים: סנגור ואספקת שירותים- לדוגמא, נגישות ישראל
 • ארגוני מתנדבים: לדוגמא שיעור אחר
 • ארגוני גג: מייצגים שדה פעילות- לדוגמא, חיים וסביבה, האגודה למען הלהט”ב, איגוד מרכזי הסיוע לנפגעי ולנפגעות תקיפה מינית בישראל.
 • ארגוני תשתית: מספקים שירותים ותשתיות לטובת ארגוני המגזר החברתי- לדוגמא, מנהיגות אזרחית, מידות.

 

עפ”י חוק, הגוף הסוברני הוא האסיפה הכללית, חברי העמותה או בעלי המניות בחברה לתועלת הציבור. עמותות כפופות לחוק העמותות, ואילו חברות לתועלת הציבור (חל”צ) לחוק החברות, לכן השמות שונים בחלקם אך התפקיד דומה: האסיפה הכללית בוחרת את חברי הדירקטוריון בחל”צ או הוועד המנהל בעמותה, ובנפרד את גוף ועדת הביקורת, שצריך לכלול לפחות שני חברים. הדירקטוריון אחראי למינוי המנכ”ל שמנהל את הארגון.

ההבדל בין דירקטוריון עסקי לחברתי:

 • מדד ההצלחה – בחברה עסקית המדדים בעיקרם פיננסיים: מאזן, מחיר המניה וכד’. גם לעמותה יש דוחות פיננסיים ההכרחיים לקיימות, אך לא תמיד הם מייצגים את ההצלחה.
 • המוטיבציה של אנשים להצטרף לארגון החברתי – גם בצוות השכיר וגם בוועד המנהל, המוטיבציה שונה מאשר בחברה עסקית, כיוון שהכסף אינו משחק תפקיד משמעותי.
 • ממשקים חיצוניים שונים מאלה הקיימים במגזר העסקי – משרדי ממשלה ורשויות מקומיות, קהל מקבלי השירות שונה לעתים מהלקוח המשלם, ארגונים חברתיים נוספים בשדה הפעילות יכולים להיות שותפים, מתחרים או לקוחות בעצמם.
 • פילנתרופיה – התפקיד המרכזי של תורמים ותרומות לא קיים בעולם העסקי, ולעתים נדרש שינוי מיינדסט כדי לפעול נכון בעולם הזה.
 • הגדרת המקצועיות – לעיתים קרובות לצוות המקצועי בארגון החברתי יש מקצועיות גבוהה בתחום התוכן שבו עוסק הארגון, אבל פחות ניסיון ומיומנות בתחום הניהולי והעסקי, בין היתר כי התקציבים דלים במיוחד לתשתיות הארגון, כמו שיווק, מערכות מידע, יעוץ משפטי – כל זה פוגע ביכולות הניהול.

 

להרחבה: ראו הפרק עוגנים משפטיים לפעילות הדירקטוריון