JDC-Elka

Search
Generic filters
Filter by Categories
הארגון החברתי​
המעטפת הרגולטורית
פעילות הדירקטוריון​
פיתוח משאבים

לא רק ועד מנהל – מאמר עמדה

הארגון החברתי​
פעילות הדירקטוריון​

מנהיגות מתנדבת בארגונים חברתיים – לא רק ועד מנהל
מאמר עמדה מאת ד”ר רונית לוי-זילברשטיין ואסנת חזן, ג’וינט-אלכא

ועדים מנהלים גדולים מאוד הם אתגר לא פשוט ולרוב פוגעים באפקטיביות של הארגון. ישנה הבנה הולכת וגדלה לפיה ועדים גדולים מדי אינם אפקטיביים.
לצד זאת – יותר ויותר אנשים רוצים להשפיע בעמדות מנהיגות.
אז מה עושים עם זה והאם יש פתרון לכך?

למאמר המלא לחצו כאן