JDC-Elka

Search
Generic filters
Filter by Categories
הארגון החברתי​
המעטפת הרגולטורית
פעילות הדירקטוריון​
פיתוח משאבים

חובת האמון וניגוד עניינים בעמותה

הארגון החברתי​

חובת האמון וניגוד עניינים בעמותות בקרב הנהלה ומנהלים
מתוך ספרית הידע של שיתופים

עו”ד ירון קידר, רשם העמותות וראש רשות התאגידים לשעבר, מציג בסרטון קצר את חובת האמון של מנהלים/ות בעמותות.

תחום זה כמעט ולא מופיע בחוק העמותות אך הוא בעל חשיבות גדולה מאד עבור המנהלים/ות.

הסרטון מתחיל בפירוט נושאי המשרה ומסביר מי הם/ן המנהלים/ות בעמותות אשר צריכים לבחון את הנושא ומה כוחם. אחר כך הוא פורט את חובות המנהלים/ות הרחבות ובהמשך הוא מציג הפסיקה ואת החקיקה.

בהמשך, מסביר הסרטון:

1. כיצד בודקים ניגוד עניינים.

2. תוצאות ניגוד עניינים.

3. הוראות החוק.

4. מצבים לדוגמא.

5. המלצות לתהליך תקין לאישור עסקאות.

לצפייה בסרטון לחצו כאן