JDC-Elka

Search
Generic filters
Filter by Categories
הארגון החברתי​
המעטפת הרגולטורית
פעילות הדירקטוריון​
פיתוח משאבים

הרגולציה שחלה על עמותות

המעטפת הרגולטורית

רוב הרגולציה חלה על עסקים, אבל גם עמותות שפועלות שלא למטרות רווח כפופות לרגולציה ותהליכים ממשלתיים.
איזו רגולציה ייחודית חלה על עמותות ואיך נכון שהן יתנהלו?

הפרק הינו תוצר של שת”פ עם הרגולטור – פודקאסט על מדיניות רגולציה.
עורך ומגיש: גיא מור
מחקר וייעוץ משפטי: ד”ר עו”ד נוי ברינט

לפודקאסט שלושה חלקים – מתחיל בהיכרות כללית עם המבנה של עמותה ובעלי התפקידים, ממשיך לממשק בין עמותות לרגולציה ולמדיניות ממשלתית ומסיים עם שלושה סיפורים עם טיפים של אלופים לדירקטורים ומנהלים בעמותות. בכל נושא מובאות דוגמאות ממקרים אמיתיים וגם טיפים שיכולים לסייע לעמותות להתנהל בצורה חכמה.

להאזנה לפודקאסט יש ללחוץ כאן