JDC-Elka

Search
Generic filters
Filter by Categories
הארגון החברתי​
המעטפת הרגולטורית
פעילות הדירקטוריון​
פיתוח משאבים

הקצבת כהונה וקדנציה בדירקטוריון

הארגון החברתי​
פעילות הדירקטוריון​

ריענון הרכב הדירקטוריון משמעו התאמתו לאתגרי התקופה. אין זה בא להפחית מחשיבות וערך החברים הקיימים, אך בחלוף הזמן ובעולם המשתנה בו המציאות בה פועל הארגון משתנה כל הזמן, נדרשים תחומי מומחיות חדשים, פרספקטיבות שונות וראייה חדשנית המותאמות לצרכים ולאתגרים העכשוויים של הארגון.

  • “אין לנו הקצבת כהונה. חברי הוועד שלי התעייפו, וגם עברו תפקידים, והיו פחות פנויים לוועד המנהל. אילו היתה הקצבת כהונה הייתי יכול להחליף אותם.”
  • אני נוטה לטובת הקצבה, כי לטעמי מי שמעורב ומכיר ימשיך גם אם לא יהיה בוועד.
  • “המוטיבציה בד”כ קצת יורדת, אנשים משקיעים 3-4 שנים ואח”כ פחות. הארגון כל הזמן משתנה ולכן צריך בהתאם אנשים אחרים.”
  • “ליו”ר היה קשה להיפרד מחברים בוועד גם אחרי שלא הגיעו לאף ישיבה, אבל החברים הפעילים נפגעו והמוטיבציה שלהם לפעול נפגמה.

אמירות אלו נשמעו במסגרת מחקר דירקטוריונים חברתיים שבחן את מידת האפקטיביות של פעילות הדירקטוריון בקרב 322 עמותות חברתיות. ממצאי המחקר העלו כי 81% מהארגונים אינם מקיימים הקצבת כהונה לחברות בדירקטוריון.

מסמך זה בא לבחון ולסקור את הנושא מצד המצב הקיים בשטח, ובגיבוש בסט פרקטיס להתנהלות מיטבית עבור ארגון חברתי השוקל ליישם קביעת קדנציה והקצבת כהונה בדירקטוריון שלו.

לבסט פרטיס המלא כנסו כאן