JDC-Elka

Search
Generic filters
Filter by Categories
הארגון החברתי​
המעטפת הרגולטורית
פעילות הדירקטוריון​
פיתוח משאבים

הערכת יו”ר-מנכ”ל של ארגון חברתי | “בין משימות ליחסים”

פעילות הדירקטוריון​

ניהולם והובלתם של ארגונים להצלחה והשגת כלל מטרותיהם היא משימה כה מורכבת, רבת היבטים ומאתגרת עד כי ברור כי גם המוכשרים ביותר לא צועדים בה לבדם וגם המנוסים ביותר, זקוקים לא מעט לשותפ.ה לחשיבה, התלבטות, בחירה ותמיכה.
בעולם הארגונים החברתיים, אחד מתפקידיו של הדירקטוריון החברתי הוא ליווי מנכ”ל הארגון ועבודתו, כאשר האתגר האמיתי נמצא בכינונה של אותה מערכת יחסים אפקטיבית המאפשרת קשרים מקדמים ומסייעים הן לקידום הצלחות והן בהתמודדות עם אתגרים המאפיינים את העשייה בכלל ואת הממשק דירקטוריון /מנכ”ל.

שיחת משוב איכותית, הדדית ומובנית פעם או פעמיים במהלך שנת עבודה,  היא שגרה וכלי משמעותי לבנייה וטיפוחה  של מערכת יחסים נכספת זו.

לבסט פרקטיס המלא והכלי הנלווה לחצו כאן

להקלטת עיקר המפגש לחצו כאן