JDC-Elka

Search
Generic filters
Filter by Categories
הארגון החברתי​
המעטפת הרגולטורית
פעילות הדירקטוריון​
פיתוח משאבים

הנהלה ציבורית של ארגונים ללא כוונת רווח // ספר מאת ניסן לימור

הארגון החברתי​
פיתוח משאבים
פעילות הדירקטוריון​

ניסן לימור ז”ל היה אחד האנשים המשפיעים ביותר על עיצובה והתפתחותה של החברה האזרחית ושל ארגוני המגזר האזרחי בישראל. מחקריו וספריו ליוו אין ספור הליכי מדיניות ציבורית והיוו בסיס למסגרת המשפטית והרגולטורית הקיימת היום בישראל כלפי ארגונים אלה.
ניסן ניסה ללא לאות להפוך את המרחב האזרחי למרחב פתוח, שקוף, גמיש וקל לניהול. הוא ראה במגזר האזרחי ערך ראשון במעלה הבטחת שגשוגה של הדמוקרטיה ומדינת הרווחה בישראל ובמקצועיות של העוסקים במגזר זה – מכשיר מרכזי להשגת יעדי החברה. הספרים שכתב נבעו מאותה תפיסה ומתוך רצון להביא להתמקצעות הנהלות הארגונים ובאמצעותן להתמקצעות המרחב האזרחי כולו.

 לפניכם ספרו של ניסן לימור, העוסק בדירקטוריונים חברתיים, בהנגשה דיגיטלית