JDC-Elka

Search
Generic filters
Filter by Categories
הארגון החברתי​
המעטפת הרגולטורית
פעילות הדירקטוריון​
פיתוח משאבים

המדריך למנהיגות מתנדבת 2.0

הארגון החברתי​
פעילות הדירקטוריון​

מטרתו של מדריך זה היא לתת בידי חברי הדירקטוריון תשתית ומענה מקיף לתפקידם: לצד פריסת הדרכים המיטביות לניהול דירקטוריונים חברתיים בשותפות עם הנהלת הארגון החברתי, הוא קורא לדירקטוריונים להכיר את השדה המקצועי בתוכו פועל הארגון וכן את המגזר החברתי על שלל מאפייניו, יכולותיו ואתגריו. זאת, על-מנת שיוכלו להוות “דירקטוריון ממוקד ייעוד[1]” בנוסף על תפקידם בהובלת המשילות בתוך הארגון החברתי עצמו.

תפיסת התפקיד המוצעת במדריך זה מעשירה את העשייה של הדירקטוריון החברתי. היא דורשת ממנו מקצועיות לצד מנהיגות המתגלה בצורה של סקרנות ללמידה מתמדת, פרואקטיביות והתגייסות למאמץ הכולל.

למדריך המלא לחצו כאן

 

[1] https://ssir.org/articles/entry/the_four_principles_of_purpose_driven_board_leadership