JDC-Elka

Search
Generic filters
Filter by Categories
הארגון החברתי​
המעטפת הרגולטורית
פעילות הדירקטוריון​
פיתוח משאבים

Director KIT – ארגז כלים ראשון לדירקטורים חדשים

פעילות הדירקטוריון​

הצטרפת לאחרונה כדירקטור/ית לארגון חברתי? מזל טוב!
הכנו עבורך מארז ידע וכלים, לצעדים הראשונים בתפקיד. כי כדי לעשות – צריך לדעת.
בהצלחה רבה בתפקידך החשוב!