JDC-Elka

Search
Generic filters
Filter by Categories
הארגון החברתי​
המעטפת הרגולטורית
פעילות הדירקטוריון​
פיתוח משאבים

גיידסטאר – אתר העמותות של ישראל

הארגון החברתי​
המעטפת הרגולטורית

גיידסטאר ישראל הוא האתר המרכזי לחיפוש מידע אודות עמותות ואלכ”רים בישראל; האתר נוסד כמיזם אינטרנטי של הג’וינט ורשות התאגידים במשרד המשפטים ומאפשר לציבור גישה למידע ממשלתי על כל הארגונים ללא כוונת רווח בישראל. בגיידסטאר תמצאו את המידע המקיף והמהימן ביותר על כל העמותות והארגונים ללא כוונת רווח בישראל. הנתונים מבוססים על מקורות ממשלתיים ודיווחים רשמיים.

בין היתר ניתן למצוא בגיידסטאר:

  •  דיווחים מילולים וכספיים של עמותות (כולל אפשרות להפקת דוח תוצאות חיפוש עם נתונים פיננסיים, הנשאבים מהדוח המילולי .המקוון)
  • זירת השירותים החברתיים המופעלים ע”י עמותות.
  • הפקת נסחי עמותה והקדש ללא עלות.

 

לאתר גיידסטאר